POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

 

Wieści jungowskieAnalityczne blogowanie

Słownik psychologii analitycznej, tworzony na bazie myśli Carla Gustava Junga oraz post i neo jungistów!

  “Jedno staje się dwojgiem, a dwoje trojgiem, a z trzeciego wyłania się jedno jako czwarte” – ta recepta alchemiczna jest przypisywana Marii Prorokini (Koptyjskiej). Ten przepis to metafora całkowitej przemiany alchemicznej: JEDNO – to pierwotny stan nieświadomości (nigredo)  – w wyniku zróżnicowania pojawia się DWOISTOŚĆ – co doprowadza do konfliktu/napięcia między przeciwieństwami. Następnie pojawia...

To synonim emocji, opisuje reakcje emocjonalne charakteryzujące się symptomami fizycznymi i zaburzeniami w myśleniu. Wyzwalający się afekt jest oznaką aktywującego się kompleksu. Nad uczuciami można panować, emocje są czymś zywczjnym i codziennym, jednak afekt nie poddaje się woli i pojawia się tam, gdzie nasza adaptacja jest najsłabsza, ujawniając w ten sposób przyczynę tej słabości. To...

Można przetłumaczyć to pojecie jako „uwolnienie” czy „wyzwolenie”  w znaczeniu bezwolnego, kompulsywnego ujawnienia się treści i energii. Używane było przez Freuda a analogiczne byłoby tutaj Jungowskie pojęcie inflacji. Można też w takim przypadku zauważyć, poodbnie jak w identyfikacji z archetypem, kompulsywny, popędowy i powtarzający się charakter działania, niezróżnicowanego i nie podlegającego zarządzaniu przez ego. Ten...

    Tutaj jest miejsce, w którym przybliżam podstawowe pojęcia psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej. Posiłkuję się literaturą jungowską, zintegrowaną z własnym doświadczeniem analizy szkoleniowej oraz mojej pracy psychoterapeutycznej. Abaissement du niveau mental  – czyli z fr. „obniżenie poziomu świadomości” to rozluźnienie, pozbawione ograniczeń uwolnienie stłumień oraz zmniejszenie natężenie świadomości, charakteryzujące się brakiem koncentracji i...