Izabela Cisek-Malec psychoterapeuta jungowski

Psychoterapia jungowska

Podstawę psychoterapii jungowskiej stanowi zrozumienie, w jakim stopniu to, co odczuwamy oraz co myślimy o sobie i innych stanowi odzwierciedlenie tych procesów, których nie jesteśmy do końca świadomi. Jung nazwał tę sferę psychiczności nieświadomością: indywidualną albo zbiorową. Zatem celem jungowskiej psychoterapii będzie uświadomienie sobie tych wzorców, które dotąd były "niewidoczne", eksplorowanie towarzyszących im emocji oraz podnoszenie samoświadomości. Od kilku lat pracuję z osobami dorosłymi z problemami osobistymi, niską samooceną i trudnościami w relacjach. Od kilkunastu lat udzielam pomocy psychologicznej w dziedzinie seksualności. Przeprowadzam konsultacje, oferuję wsparcie psychologiczne oraz prowadzę interwencje kryzysowe. Pomagam w przechodzeniu przez trudności, jednak przede wszystkim wspieram w nawiązaniu kontaktu z samą/samym sobą i odnajdywaniu znaczeń oraz sensu w życiu. Uzyskałam tytuł "psychoterapeuty w szkoleniu". Obecnie kończę IV rok kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej. Jestem również routerem, czyli kandydatką na analityka jungowskiego i szkolę się w IAAP ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Analitycznej). Odbyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym z Pododdziałem Zaburzeń Nerwicowych oraz w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Tworki). Posiadam wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej. Regularnie superwizuję moją pracę. Prowadzę również wykłady „Jungowskie Inspiracje” oraz warsztaty. Podczas tych spotkań wspólnie z Uczestniczkami i Uczestnikami rozpoznajemy treści i znaczenia obrazów archetypowych, często zanegowanych czy też rozszczepionych przez kulturę Zachodu. Pod tym adresem już niedługo będzie więcej informacji na temat wydarzeń, już teraz można dopisać się do biuletynu Leczenie Duszy: http://eepurl.com/gDK4fH

Gabinet terapeutyczny

Adres:
Żabińskiego 2/19
02-793 Warszawa-Ursynów

Tel.: 660633377
E-mail: kontakt@izabelacisekmalec.pl

Sesje indywidualne

Prowadzę terapię w nurcie psychologii jungowskiej z osobami, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia:

Osobistym: niska samoocena, samotność i poczucie pustki, niepokoje oraz lęki, doświadczenia traumatyczne, przechodzenie straty i żałoby, kryzysy życiowe, brak poczucia sensu;

Relacyjnym: kłopoty z nawiązaniem i utrzymaniem bliskich relacji, powtarzające się niesłużące schematy w związkach, trudności związane z przeżywaniem rozstania;

Profesjonalnym: wypalenie zawodowe, konflikty w miejscu pracy, utrata satysfakcji z życia zawodowego, poszukiwanie obszarów zawodowej realizacji.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i zwykle odbywa się co tydzień.

 

Formularz kontaktowy

 ____  ______  ___  _   
 | _ \ | ____| / _ \ | |   
 | |_) | | |__  | | | | | |   
 | _ < | __|  | | | | | |   
 | |_) | | |   | |_| | | |____ 
 |____/ |_|    \___/ |______|