POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

 

MANDALA gabinet psychoterapii
i rozwoju

Mandala jest uniwersalnym symbolem, który wyraża intuicję uporządkowanej pełni. - Murray Stein

MANDALA gabinet psychoterapii i rozwoju

https://izabelacisekmalec.pl/wp-content/uploads/2023/06/Projekt-bez-nazwy-kopia.png

Co oferuję?

Sesje psychoterapii

Prowadzę konsultacje oraz sesje psychoterapii w gabinecie na Ochocie.

Sesje menopauzalne

Oferuję indywidualne sesje mentoringu menopauzalnego w trybie zdalnym.

Polityka menopauzalna

Przeprowadzam webinary i szkolenia dla firm w ramach polityki menopauzalnej.

Moje specjalizacje w psychoterapii

Psychoterapia dorosłych
Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej dorosłych - pracuję zarówno z młodymi dorosłymi, jak i osobami na dojrzałych etapach życia.
Trauma relacyjna
Pomagam w przepracowaniu traumy oraz odzyskaniu wewnętrznej równowagi, stabilizacji
i poczucia bezpieczeństwa.
Kryzysy interpersonalne
Oferuję wsparcie w kryzysach związanych z losowymi zmianami, traumatycznymi wydarzeniami oraz progami na ścieżce życia.
Kryzysy zawodowe
Wspieram w przechodzeniu kryzysów zawodowych, zrozumieniu zawiłości profesjonalnych relacji i poszukiwaniu satysfakcjonującej ścieżki kariery.
Psychosomatyka
Pomagam w odnalezieniu połączeń pomiędzy psyche i somą. A także odkryciu, co kryje się pod objawami somatycznymi.
Indywiduacja
Wspieram w poszukiwaniu połączenia z indywidualną naturą osoby oraz w procesie rozwoju psychicznego, prowadzącego do uświadamiania sobie własnej pełni.

Psychologia analitycznaPsychoterapia jungowska

Celem współczesnej psychoterapii nierzadko wydaje się przywrócenie funkcjonalności chorującej czy cierpiącej osoby oraz jej przystosowanie do rzeczywistości. W psychoterapii jungowskiej przystosowanie do świata zewnętrznego rozumiane bywa raczej jako źródło występujących problemów. Zatem zamiast koncentrować się na sposobach zwiększających produktywność, skupiamy się na poszukiwaniach połączeń z indywidualną naturą osoby oraz rozpoznawaniu znaczeń przystosowania i do wewnętrznego, i do zewnętrznego świata.

Podstawową ideą psychoterapii jungowskiej jest uświadomienie myśli, odczuć, emocji dotyczących siebie i innych. Te wcześniej nieuświadamiane siły i procesy mogą być wyrazem nieświadomości indywidualnej lub stanowić ekpresję części psychiki, zwaną przez Junga zbiorową nieświadomością.

Zatem celem psychoterapii będzie uświadomienie sobie własnego wewnętrznego świata. Sesje psychoterapeutyczne to czas i przestrzeń na przyglądanie się doświadczanym, a często już niesłużącym wzorcom i trudnościom, na eksplorowanie uczuć towarzyszącym różnym aspektom życia. Analizowanie wcześniejszych doświadczeń bywa niezwykle istotne i może przynieść pełniejsze zrozumienie obecnej sytuacji. Zgłębianie problemów pojawiających się w relacjach czy zewnętrznych wydarzeń, a także fantazji i snów może pomóc ujawnić nieświadome postawy, dzięki czemu możliwa staje się praca nad poszerzaniem obszaru samoświadomości pacjenta. Proces ten pozwala na odnajdywanie znaczenia swego życia i doświadczenie głębokiego poczucia sensu.

Zmiana zewnętrznych uwarunkowań może być niemożliwa w danym czasie, jednak przemiana wewnętrznych wzorców, postaw i sposobów reagowania wpływają na zmianę obrazu sytuacji. Rozwiązanie czy transformacja wewnętrznych konfliktów oraz uwolnienie od przeszłości otwierają potencjał do pełniejszego życia w teraźniejszości.

Sesje psychoterapeutyczne oraz konsultacje rozpoczynające proces psychoterapii trwają 50 minut i najczęściej odbywają się jeden raz lub dwa razy tygodniowo.
Kto patrzy na zewnątrz śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. - Carl Gustav Jung
https://izabelacisekmalec.pl/wp-content/uploads/2022/02/image_home_02_02.jpg

KontaktZapraszam!