Izabela Cisek-Malec psychoterapeuta jungowski

Psychoterapia jungowska

Podstawę psychoterapii jungowskiej stanowi zrozumienie, w jakim stopniu to, co odczuwamy oraz co myślimy o sobie i innych stanowi odzwierciedlenie tych procesów, których nie jesteśmy do końca świadomi. Jung nazwał tę sferę psychiczności nieświadomością: indywidualną albo zbiorową. Zatem celem jungowskiej psychoterapii będzie uświadomienie sobie tych wzorców, które dotąd były "niewidoczne", eksplorowanie towarzyszących im emocji oraz podnoszenie samoświadomości. Od kilku lat pracuję z osobami dorosłymi z problemami osobistymi, niską samooceną i trudnościami w relacjach. Od kilkunastu lat udzielam pomocy psychologicznej w dziedzinie seksualności. Przeprowadzam konsultacje, oferuję wsparcie psychologiczne oraz prowadzę interwencje kryzysowe. Pomagam w przechodzeniu przez trudności, jednak przede wszystkim wspieram w nawiązaniu kontaktu z samą/samym sobą i odnajdywaniu znaczeń oraz sensu w życiu. Uzyskałam tytuł "psychoterapeuty w szkoleniu". Obecnie kończę IV rok kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej. Jestem również routerem, czyli kandydatką na analityka jungowskiego i szkolę się w IAAP ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Analitycznej). Odbyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym z Pododdziałem Zaburzeń Nerwicowych oraz w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Tworki). Regularnie superwizuję moją pracę. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów Rozwoju Osobitego i posiadam rekomendację I stopnia trenera umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w dziedzinie Seksuologii przy UAM w Poznaniu. Prowadzę również wykłady „Jungowskie Inspiracje” oraz warsztaty. Podczas tych spotkań wspólnie z Uczestniczkami i Uczestnikami rozpoznajemy treści i znaczenia obrazów archetypowych, często zanegowanych czy też rozszczepionych przez kulturę Zachodu.

Gabinet terapeutyczny

Adres:
Wolnej Wszechnicy 4
02-793 Warszawa-Ochota

Tel.: 660633377
E-mail: kontakt@izabelacisekmalec.pl

Sesje indywidualne

Prowadzę terapię w nurcie psychologii jungowskiej z osobami, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia:

Osobistym: niska samoocena, samotność i poczucie pustki, niepokoje oraz lęki, doświadczenia traumatyczne, przechodzenie straty i żałoby, kryzysy życiowe, brak poczucia sensu;

Relacyjnym: kłopoty z nawiązaniem i utrzymaniem bliskich relacji, powtarzające się niesłużące schematy w związkach, trudności związane z przeżywaniem rozstania;

Profesjonalnym: wypalenie zawodowe, konflikty w miejscu pracy, utrata satysfakcji z życia zawodowego, poszukiwanie obszarów zawodowej realizacji.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i zwykle odbywa się co tydzień.

 

Formularz kontaktowy

 __  __ __   __  _____  _____ 
 \ \ / / \ \  / / / ____| | __ \ 
 \ V /  \ \ / / | | __ | |__) |
  > <   \ \/ /  | | |_ | | _ / 
 / . \   \ /  | |__| | | | \ \ 
 /_/ \_\   \/   \_____| |_| \_\