Izabela Cisek-Malec psychoterapeuta w szkoleniu

O psychoterapii

Podstawę psychoterapii w nurcie jungowskim stanowi zrozumienie, w jakim stopniu to, co odczuwamy oraz co myślimy o sobie i innych stanowi odzwierciedlenie tych procesów, których nie jesteśmy do końca świadomi. Zatem celem jungowskiej psychoterapii będzie uświadomienie sobie tych wzorców, które dotąd były "niewidoczne", bo nieświadome i eksplorowanie towarzyszących im emocji. Sesje psychoterapii to czas i miejsce na przyglądanie się sposobom funkcjonowania i trudnościom doświadczanym w życiu. Daje także możliwość, by badać uczucia dotyczące różnych aspektów życia i relacji. Za to eksplorowanie dawniejszych doświadczeń może być pomocne w pełniejszym zrozumieniu obecnej sytuacji a także doświetlić nieświadome postawy. To wszystko może przyczynić się do zmian na poziomie wewnętrznych wzorców, postaw i sposobów reagowania - co nierzadko także wpływa na zmianę obrazu sytuacji zewnętrznej czy odbiór trudności. I jest wspierające w budowaniu samoświadomości. Psychoterapię w nurcie psychologii jungowskiej prowadzę z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia: * Osobistym: niska samoocena, samotność i poczucie pustki, niepokoje oraz lęki, doświadczenia traumatyczne, przechodzenie straty i żałoby, kryzysy życiowe, brak poczucia sensu; *Relacyjnym: kłopoty z nawiązaniem i utrzymaniem bliskich relacji, powtarzające się niesłużące schematy w związkach, trudności związane z przeżywaniem rozstania; *Profesjonalnym: wypalenie zawodowe, konflikty w miejscu pracy, utrata satysfakcji z życia zawodowego, poszukiwanie obszarów zawodowej realizacji. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i zwykle odbywa się co tydzień.

Gabinet terapeutyczny

Adres:
Wolnej Wszechnicy 4
02-793 Warszawa-Ochota

Tel.: 660633377
E-mail: kontakt@izabelacisekmalec.pl

O psychoterapeutce

Pracą z ludźmi zajmuję się od kilkunastu lat. Prowadziłam długoterminowe oraz intensywne procesy grupowe jako trenerka umiejętności psychospołecznych. Przeprowadzam konsultacje, oferuję wsparcie psychologiczne i udzielam pomocy psychologicznej w dziedzinie seksualności. Pomagam w przechodzeniu przez trudności, życiowe zmiany oraz proces żałoby. Pracuję z osobami dorosłymi z problemami osobistymi, niską samooceną i trudnościami w relacjach. Jednak przede wszystkim wspieram w nawiązaniu kontaktu z samą/samym sobą i odnajdywaniu znaczeń oraz sensu w życiu. 

 

Ukończyłam szkolenie z psychoanalizy jungowskiej na poziomie podstawowym w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej. Kontynuowałam naukę na poziomie zaawansowanym i skończyłam część teoretyczną kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej. Posiadam tytuł "psychoterapeuty w szkoleniu" i przygotowuję się do certyfikacji. Jestem również routerem, czyli kandydatką na analityka jungowskiego i szkolę się w IAAP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Analitycznej). Odbyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym z Pododdziałem Zaburzeń Nerwicowych oraz w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Tworki).

 

Jestem absolwentką trzyletniej Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego i posiadam rekomendację I stopnia trenera umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uzyskałam dyplom ukończenia dwuletniego Studium Pomocy Psychologicznej w dziedzinie Seksuologii przy UAM w Poznaniu. Ukończyłam także rocznyprowadzony w Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy z Wielkiej Brytanii, kurs Ruchu Autentycznego, stanowiącego połączenie swobodnej ekspresji ruchowej z analizą jungowską. 

 

Regularnie superwizuję moją pracę. 

 

  

Formularz kontaktowy

       _____  __ __  ______ 
   /\   | __ \ | \/ | |____ |
  / \  | |__) | | \ / |   / / 
  / /\ \  | _ / | |\/| |  / / 
 / ____ \ | | \ \ | | | |  / /  
 /_/  \_\ |_| \_\ |_| |_| /_/