POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

 

Wieści jungowskieAnalityczne blogowanie

Słownik psychologii analitycznej, tworzony na bazie myśli Carla Gustava Junga oraz post i neo jungistów!

  Androgyne to psychiczna personifikacja, która utrzymuje kobietę, mężczyznę, osobę w świadomej równowadze, ponieważ żeński i męski składnik łączą się ze sobą, bez zlania ich charakterystycznych cech. Naukowcy i mistycy na przestrzeni dziejów zdawali sobie sprawę, że każdy człowiek jest nosicielem przeciwstawnych i uzupełniających się energii życiowych. Biorąc pod uwagę różne nazwy – yin i...

Analiza Jungowska jest wyspecjalizowaną formą psychoterapii głębi opartą na podejściu Junga do psychiki, w której analityk i „"pacjent" (słowo „"pacjent" użyte jest w swoim pierwotnym znaczeniu, mianowicie „"pacjent to ktoś, kto cierpi"), współpracują, aby zwiększyć świadomość „pacjenta” w celu osiągnięcia równowagi psychicznej i pełni oraz przyniesienia ulgi i nadać znaczenia jego życiu oraz cierpieniu psychicznemu....

    Amplifikacja to metoda kojarzenia, oparta na porównawczym studium mitologii, religii i baśni. Jest częścią Jungowskiej metody wspierającej interpretację, a jej najczęstsze kliniczne zastosowania odnoszą się do snów. Drogą asocjacji Jung próbował ustalić osobisty kontekst snu; poprzez wzmocnienie połączył go z uniwersalnymi obrazami. Wzmocnienie polega na wykorzystaniu mitycznych, historycznych i kulturowych paraleli w celu...

  „Moje najbardziej fundamentalne poglądy i pomysły pochodzą z tych doświadczeń. Najpierw dokonałem obserwacji, a dopiero potem wyrzuciłem swoje poglądy. I tak jest z ręką, która prowadzi kredkę lub pędzel, stopą wykonującą krok taneczny, okiem i uchem, słowem i myślą: ciemny impuls jest ostatecznym arbitrem wzoru, nieświadome a priori osadza się w plastycznej formie. C.G....

  “Jedno staje się dwojgiem, a dwoje trojgiem, a z trzeciego wyłania się jedno jako czwarte” – ta recepta alchemiczna jest przypisywana Marii Prorokini (Koptyjskiej). Ten przepis to metafora całkowitej przemiany alchemicznej: JEDNO – to pierwotny stan nieświadomości (nigredo)  – w wyniku zróżnicowania pojawia się DWOISTOŚĆ – co doprowadza do konfliktu/napięcia między przeciwieństwami. Następnie pojawia...

To synonim emocji, opisuje reakcje emocjonalne charakteryzujące się symptomami fizycznymi i zaburzeniami w myśleniu. Wyzwalający się afekt jest oznaką aktywującego się kompleksu. Nad uczuciami można panować, emocje są czymś zywczjnym i codziennym, jednak afekt nie poddaje się woli i pojawia się tam, gdzie nasza adaptacja jest najsłabsza, ujawniając w ten sposób przyczynę tej słabości. To...

Można przetłumaczyć to pojecie jako „uwolnienie” czy „wyzwolenie”  w znaczeniu bezwolnego, kompulsywnego ujawnienia się treści i energii. Używane było przez Freuda a analogiczne byłoby tutaj Jungowskie pojęcie inflacji. Można też w takim przypadku zauważyć, poodbnie jak w identyfikacji z archetypem, kompulsywny, popędowy i powtarzający się charakter działania, niezróżnicowanego i nie podlegającego zarządzaniu przez ego. Ten...

    Tutaj jest miejsce, w którym przybliżam podstawowe pojęcia psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej. Posiłkuję się literaturą jungowską, zintegrowaną z własnym doświadczeniem analizy szkoleniowej oraz mojej pracy psychoterapeutycznej. Abaissement du niveau mental  – czyli z fr. „obniżenie poziomu świadomości” to rozluźnienie, pozbawione ograniczeń uwolnienie stłumień oraz zmniejszenie natężenie świadomości, charakteryzujące się brakiem koncentracji i...