POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

 
Terakotowa figurka, sztuka Majów, VI WIEK n.e. – IX wiek n.e.

To synonim emocji, opisuje reakcje emocjonalne charakteryzujące się symptomami fizycznymi i zaburzeniami w myśleniu. Wyzwalający się afekt jest oznaką aktywującego się kompleksu. Nad uczuciami można panować, emocje są czymś zywczjnym i codziennym, jednak afekt nie poddaje się woli i pojawia się tam, gdzie nasza adaptacja jest najsłabsza, ujawniając w ten sposób przyczynę tej słabości. To stwierdzenie stanowi centralną hipotezę Junga, która leży u podstaw jego eksperymentu z testem skojarzeń słownych, ponieważ reakcja naładowana afektem to klucz do odkrycia kompleksu.  Intensywność afektu, który powstaje gdy dotknie się urazu psychicznego, wiele mówi o głębokości zranienia.

 

Bibliografia
Samuels A., Shorter B., Plaut F.  Krytyczny słownik analizy jungowskiej, wyd. Unus
Sharp D., Leksykon pojęć i idei C.G. Junga, Wydawnictwo Wrocławskie