POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

 

Wieści jungowskieAnalityczne blogowanie

Słownik psychologii analitycznej, tworzony na bazie myśli Carla Gustava Junga oraz post i neo jungistów!

    Amplifikacja to metoda kojarzenia, oparta na porównawczym studium mitologii, religii i baśni. Jest częścią Jungowskiej metody wspierającej interpretację, a jej najczęstsze kliniczne zastosowania odnoszą się do snów. Drogą asocjacji Jung próbował ustalić osobisty kontekst snu; poprzez wzmocnienie połączył go z uniwersalnymi obrazami. Wzmocnienie polega na wykorzystaniu mitycznych, historycznych i kulturowych paraleli w celu...