POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

 
Androgyne z „Buch der heiligen Dreifaltigkeit” (Księga Trójcy Świętej), jednego z najwcześniejszych rękopisów alchemicznych z emblematycznymi ilustracjami, powstałego około 1410-1419 roku.

 

Androgyne to psychiczna personifikacja, która utrzymuje kobietę, mężczyznę, osobę w świadomej równowadze, ponieważ żeński i męski składnik łączą się ze sobą, bez zlania ich charakterystycznych cech.

Naukowcy i mistycy na przestrzeni dziejów zdawali sobie sprawę, że każdy człowiek jest nosicielem przeciwstawnych i uzupełniających się energii życiowych. Biorąc pod uwagę różne nazwy – yin i yang, poetyckie i racjonalne, emocjonalne i intelektualne, kobiece i męskie – energie te istnieją w każdym, niezależnie od płci. Androgynia wiąże się z rozpoznaniem wiecznego przepływu tych przeciwstawnych energii w nas. W podróży, która prowadzi nas przez taoizm, gnostycyzm, kabałę, alchemię, astrologię, tantrę tybetańską, jogę Kundalini i dzieła Platona, Freuda i Junga, June Singer pokazuje, jak kluczowa była świadomość androgynicznej duszy dla osób dociekających tego zagadnienia. tajemnice ludzkiej natury. Świadomość naszej własnej androgynii może prowadzić do nowego poczucia osobistej jedności w większym wszechświecie. W przeciwieństwie do niezróżnicowanego hermafrodyty, androgyne to istota metaforyczna, która dla Junga stanowiła zwieńczenie procesu alchemicznego. W traktatach alchemicznych wzmianki na temat androgyne często uzupełniane są przedstawiającymi go ilustracjami. Obraz androgynii odpowiada też procesowi analizy, szczególnie w odniesieniu do pracy nad animą i animusem.

June Singer, analityczka jungowska i autorka książki „Androgynia” uważa, że to nie przypadek, iż dzisiejsi mężczyźni i kobiety wyrażają wcześniej nierozwinięte strony swojej natury. Jej dzieło to jedno z najdokładniejszych badań na ten temat we współczesnej literaturze, pełne psychologicznych i duchowych spostrzeżeń, które rzucają światło na dzisiejszy zamęt seksualny. Singer pokazuje, jak możemy przyjąć zarówno komplementarne, jak i sprzeczne postawy wobec seksu i płci. Na koniec proponuje szereg wyborów, dzięki którym możemy się zidentyfikować, zapewniając, że interakcja męsko-żeńska w każdym z nas będzie nie tylko normalnym, ale także dynamicznym czynnikiem naszej pełni.

BIBLIOGRAFIA
Samuels A., Shorter B., Plaut F. (1994).
Krytyczny słownik analizy jungowskiej, Wydawnictwo: Unus
Singer, J. (2000). Androgyny: The Opposites Within, wydawnictwo: Nicolas-Hays, Inc.